1. <blockquote id="ncf8d"><track id="ncf8d"></track></blockquote>

    <video id="ncf8d"></video>
   1. 合作,共贏

    • 年度

     權益分派方案

      現金紅利(萬元) 

      轉增股本(萬股) 

     占報表凈利潤的比率

     2021年度 每10股派發現金紅利0.5元(含稅) 5,230.00   37.33%
     2020年度

     每10股派發現金紅利0.3元(含稅)

     3,138.00   29.57%
     2019年度 回購股份并注銷 10,460.00   46.78%
     每10股派發現金紅利1元(含稅) 11,741.94   41.68%

     2018年度

     每10股派發現金紅利1元(含稅)

     10,641.91

      

     46.92%

     2017年度

     每10股派發現金紅利1元(含稅)

     10,714.94

      

     39.35%

     2017年半年度

     每10股派發現金紅利1元(含稅)

     10,714.94

      

     39.35%

     2016年度

     每10股轉增3股

      

     24,726.78

      

     2015年度

     每10股派發現金紅利1元(含稅)

     8,295.46

      

     29.45%

     2014年度

     每10股轉增3股,派現金紅利2元(含稅)

     12,807.52

     19,211.28

     36.39%

     2013年度

     每10股轉增2股,派現金紅利2.6元(含稅)

     13,678.08

     10,521.60

     42.90%

     2012年度

     每10股轉增10股,派現金紅利5元(含稅)

     13,152.00

     26,304.00

     54.30%

     2011年度

     每10股派發現金紅利6元(含稅)

     15,782.40

      

     94.19%

     2010年度

     每10股轉增5股,派現金紅利4元(含稅)

     7,014.40

     8,768.00

     56.70%

     2009年度

     每10股轉增6股,派現金紅利3元(含稅)

     3,288.00

     6,576.00

     47.88%

      

     累計

     136,659.59

     96,107.66

      

      

    1

    久久精品免费